Nuôi Lô Đề

Dàn Đặc Biệt 38 Số Khung 3 Ngày


3.03K

Dàn Đề Miễn Phí Ngày Hôm Nay

Nuôi dàn đề 38 số khung 3 ngày chuẩn

Chơi đề Miền Bắc như chúng ta đã biết là một ăn tám mươi. Tỉ lệ ăn cực cao chúng ta bỏ ra 1 nghìn đánh nếu trúng sẽ ăn được 80 nghìn. Tuy nhiên việc bắt được đề chính xác là rất khó. không như chơi lô chúng ta có 27 giải còn đề thì chỉ có 1 giải duy nhất là giải đặc biệt. Chính vì thế mà chúng ta cần phải tìm một cách chơi đề thật khoa học để ăn được đề thường xuyên. Theo như nghiên cứu của chúng tôi thì bây giờ muốn ăn được đề liên tục chúng ta nên chơi nuôi lô đề. Hôm nay chuyên gia của trang NuoiLoDe.Net sẽ hướng dẫn đến các bạn cách nuôi dàn đề 38 số khung 3 ngày khoa học và hiệu quả nhất hiện nay.

Dàn đặc biệt đẹp nuôi 3 ngày. Dàn đặc biệt hôm nay chuẩn nhất , tỉ lệ nuôi dàn 38  quân khá ổn. Thống kê dàn đặc biệt chu kì nuôi 3 ngày hoàn toàn miễn phí. Tham khảo dàn đặc biệt max khung 3 ngày miễn phí. Soi cầu dàn đề đẹp 

Dàn Đặc Biệt 38 Số Khung 3 Ngày

• Dàn đề ngày 20/09/ – 22/09/2021 : Chờ kết quả
60 61 62 63 64 65 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 78 79 80
30 31 32 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
• Dàn đề ngày 18/09/ – 20/09/2021 : Ăn đề 57 ngày 2
80 81 82 83 84 85 86 87 88 70 71 72 73 74 75 76 78 79 80
60 61 62 63 64 65 56 67 68 69 29 50 51 52 53 54 56 57 58
• Dàn đề ngày 16/09/ – 18/09/2021 : Ăn đề 30 ngày 2
10 12 13 14 15 16 17 18 19 30 31 32 34 35 36 37 38 39 78
40 41 42 43 45 46 47 48 49 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
• Dàn đề ngày 15/09/ – 17/09/2021 : Ăn đề 65 ngày 1
60 61 62 63 64 65 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 78 79 80
30 31 32 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
• Dàn đề ngày 13/09/ – 15/09/2021 : Ăn đề 59 ngày 2
10 12 13 14 15 16 17 18 19 30 31 32 34 35 36 37 38 39 78
50 51 52 53 54 56 57 58 59 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
• Dàn đề ngày 10/09/ – 12/09/2021 : Ăn đề 49 ngày 3
60 61 62 63 64 65 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 78 79 80
30 31 32 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
• Dàn đề ngày 09/09/ – 11/09/2021 :  Ăn đề 24 ngày 1
60 61 62 63 64 65 66 67 68 70 71 72 73 74 75 76 78 79 80
20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 50 51 52 53 54 56 57 58 59
• Dàn đề ngày 07/09/ – 09/09/2021 :  Ăn đề 38 ngày 2
10 12 13 14 15 16 17 18 19 30 31 32 34 35 36 37 38 39 78
40 41 42 43 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 56 57 58 59 60
• Dàn đề ngày 06/09/ – 08/09/2021 :  Ăn đề 28 ngày 1
10 12 13 14 15 16 17 18 19 30 31 32 34 35 36 37 38 39 78
40 41 42 43 45 46 47 48 49 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
• Dàn đề ngày 03/09/ – 05/09/2021 : trượt
10 12 13 14 15 16 17 18 19 30 31 32 34 35 36 37 38 39 78
40 41 42 43 45 46 47 48 49 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
• Dàn đề ngày 01/09/ – 03/09/2021 : Ăn đề 64 ngày 2
60 61 62 63 64 65 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 78 79 80
30 31 32 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
• Dàn đề ngày 29/08/ – 31/08/2021 : trượt
60 61 62 63 64 65 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 78 79 80
30 31 32 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
• Dàn đề ngày 28/08/ – 30/08/2021 : Ăn đề 09 ngày 1
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 12 13 14 15 16 17 18 19 20
30 31 32 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
• Dàn đề ngày 27/08/ – 29/08/2021 : Ăn đề 59 ngày 1
10 12 13 14 15 16 17 18 19 30 31 32 34 35 36 37 38 39 78
40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 56 57 58 59
• Dàn đề ngày 25/08/ – 27/08/2021 : Ăn đề 78 ngày 2
60 61 62 63 64 65 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 78 79 80
30 31 32 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
• Dàn đề ngày 22/08/ – 24/08/2021 : Trượt
60 61 62 63 64 65 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 78 79 80
30 31 32 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
• Dàn đề ngày 19/08/ – 21/08/2021 : Ăn đề 57 ngày 3
10 12 13 14 15 16 17 18 19 30 31 32 34 35 36 37 38 39 78
50 51 52 53 54 56 57 58 59 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
• Dàn đề ngày 18/08/ – 20/08/2021 : Ăn đề 43 ngày 1
10 12 13 14 15 16 17 18 19 30 31 32 34 35 36 37 38 39 78
40 41 42 43 45 46 47 48 49 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
• Dàn đề ngày 17/08/ – 19/08/2021 : Ăn đề 62 ngày 1
60 61 62 63 64 65 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 78 79 80
30 31 32 34 35 36 37 38 39 50 51 52 53 54 56 57 58 59 65
• Dàn đề ngày 15/08/ – 17/08/2021 : Ăn đề 41 ngày 2
10 12 13 14 15 16 17 18 19 30 31 32 34 35 36 37 38 39 78
40 41 42 43 45 46 47 48 49 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
• Dàn đề ngày 14/08/ – 16/08/2021 : Ăn đề 53 ngày 1
10 12 13 14 15 16 17 18 19 30 31 32 34 35 36 37 38 39 78
40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 56 57 58 59
• Dàn đề ngày 11/08/ – 13/08/2021 : Trượt
10 12 13 14 15 16 17 18 19 30 31 32 34 35 36 37 38 39 78
40 41 42 43 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 56 57 58 59 79
• Dàn đề ngày 10/08/ – 12/08/2021 : Ăn đề 71 ngày 1
20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 70 71 72 73 74 75 76 78 79
50 51 52 53 54 56 57 58 59 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
• Dàn đề ngày 08/08/ – 10/08/2021 : Ăn đề 51 ngày 2
20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 70 71 72 73 74 75 76 78 79
50 51 52 53 54 56 57 58 59 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
• Dàn đề ngày 07/08/ – 09/08/2021 : Ăn đề 34 ngày 1
20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 70 71 72 73 74 75 76 78 79
30 31 32 34 35 36 37 38 39 50 51 52 53 54 56 57 58 59 91
• Dàn đề ngày 05/08/ – 07/08/2021 : Trượt
60 61 62 63 64 65 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 78 79 80
30 31 32 34 35 36 37 38 39 50 51 52 53 54 56 57 58 59 65
• Dàn đề ngày 02/08/ – 04/08/2021 : Ăn đề 67
60 61 62 63 64 65 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 78 79 80
30 31 32 34 35 36 37 38 39 50 51 52 53 54 56 57 58 59 65
• Dàn đề ngày 31/07/ – 01/08/2021 : Ăn đề 81 ngày 3
80 81 82 83 84 85 86 87 89 70 71 72 73 74 75 76 78 79 80
30 31 32 34 35 36 37 38 39 50 51 52 53 54 56 57 58 59 65
• Dàn đề ngày 29/07/ – 01/08/2021 : Ăn đề 15 ngày 2
10 12 13 14 15 16 17 18 19 30 31 32 34 35 36 37 38 39 78
40 41 42 43 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 56 57 58 59 79
• Dàn đề ngày 26/06/ – 28/07/2021 : Trượt
10 12 13 14 15 16 17 18 19 30 31 32 34 35 36 37 38 39 78
40 41 42 43 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 56 57 58 59 79
• Dàn đề ngày 23/06/ – 25/07/2021 : Ăn đề 80 ngày 3
80 81 82 83 84 85 86 87 88 70 71 72 73 74 75 76 78 79 80
60 61 62 63 64 65 56 67 68 69 29 50 51 52 53 54 56 57 58
• Dàn đề ngày 21/06/ – 23/07/2021 : Ăn đề 66 ngày 2
60 61 62 63 64 65 66 67 68 70 71 72 73 74 75 76 78 79 80
20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 50 51 52 53 54 56 57 58 59
• Dàn đề ngày 18/06/ – 20/07/2021 : Ăn đề 36 ngày 3
10 12 13 14 15 16 17 18 19 30 31 32 34 35 36 37 38 39 78
40 41 42 43 45 46 47 48 49 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
• Dàn đề ngày 15/06/ – 17/07/2021 : Trượt
10 12 13 14 15 16 17 18 19 30 31 32 34 35 36 37 38 39 78
40 41 42 43 45 46 47 48 49 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
• Dàn đề ngày 13/06/ – 15/07/2021 : Ăn đề 53 ngày 2
10 12 13 14 15 16 17 18 19 30 31 32 34 35 36 37 38 39 78
40 41 42 43 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 56 57 58 59 79
• Dàn đề ngày 10/06/ – 12/07/2021 : Trượt
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 12 13 14 15 16 17 18 19 20
30 31 32 34 35 36 37 38 39 50 51 52 53 54 56 57 58 59 65
• Dàn đề ngày 08/06/ – 10/07/2021 : Ăn đề 60 ngày 2
60 61 62 63 64 65 66 67 68 70 71 72 73 74 75 76 78 79 80
20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 50 51 52 53 54 56 57 58 59
• Dàn đề ngày 06/06/ – 08/07/2021 : Ăn đề 89 ngày 2
80 81 82 83 84 85 86 87 89 70 71 72 73 74 75 76 78 79 80
30 31 32 34 35 36 37 38 39 50 51 52 53 54 56 57 58 59 65
• Dàn đề ngày 04/06/ – 06/07/2021 : Ăn đề 01 ngày 2
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 12 13 14 15 16 17 18 19 20
30 31 32 34 35 36 37 38 39 50 51 52 53 54 56 57 58 59 65
• Dàn đề ngày 02/06/ – 04/07/2021 : Ăn đề 42 ngày 2
10 12 13 14 15 16 17 18 19 30 31 32 34 35 36 37 38 39 78
40 41 42 43 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 56 57 58 59 79

Nuôi dàn đề 38 số khung 3 ngày miễn phí

Chúng tôi sẽ cung cấp cầu dàn đề 38 số sau khi đề nuôi đã nổ hoặc sau khi hết thời gian nuôi để các bạn nuôi dàn đề 38 số khung 3 ngày tại đây nhé. Nếu bạn là một người thích chơi nuôi đề thì hãy truy cập vào đây mỗi ngày để theo dõi chúng tôi cung cấp dàn đề để nuôi và chu kỳ nuôi của nó nhé.

Từ Khóa: , , , , , , , , , , ,
Cùng chuyên mục
Bạch Thủ Lô Khung 5 Ngày Chính Xác Bạch Thủ Lô Khung 5 Ngày Chính Xác
Nuôi Lô Bạch Thủ Khung 3 Ngày Nuôi Lô Bạch Thủ Khung 3 Ngày
Nuôi Lô Song Thủ Khung 3 Ngày Chính Xác Nuôi Lô Song Thủ Khung 3 Ngày Chính Xác
Dàn Đặc biệt đẹp 25 Số Khung 5 Ngày Dàn Đặc biệt đẹp 25 Số Khung 5 Ngày
Nuôi Lô Kép Khung 3 Ngày Hôm nay Nuôi Lô Kép Khung 3 Ngày Hôm nay
Nuôi Lô Song Thủ Khung 2 Ngày Nuôi Lô Song Thủ Khung 2 Ngày
Thông Tin Cập Nhật

Mọi người đang lo lắng về việc các con số này không đáp ứng được mục đích của mình thì hãy theo dõi cầu số một thời gian ngắn để kiểm tra trực tiếp tỷ lệ của cầu số nhé. Các con số được chốt đều hoàn toàn miễn phí.

Nuôi Lô Đề là địa chỉ chuyên tổng hợp những kết quả đẹp nhất, chính xác cao để gửi tới mọi người. Các con số đưa ra được dựa vào các kết quả phân tích, soi cầu và dự đoán tổng hợp từ nhiều người chơi khác nhau.

Soi cầu 247 là diễn đàn xổ số miền Bắc lớn nhất từ trước tới nay. Nếu muốn chia sẻ, thảo luận mỗi ngày thì có thể truy cập vào website và đăng ký thành viên.

Nuôi Lô khung là địa chỉ cung cấp số lô đề miền Bắc lớn nhất và hoàn toàn miễn phí.

Soi cầu 88 là địa chỉ chia sẻ kinh nghiệm chơi lô đề miền Bắc hay nhất hiện nay.

Tags : Nuoi lo khung, soi cau, soi cau 24h, soi cau xsmb, soi cau mb, soi cau bach thu mb, soi cau 88, soi cau 247, soi cau lo kep, soi cau rong bach kim, soi cau 99, soi cau 366, chot lo, chot so, xo so wap, soi cau vip, nuoi lo, nuoi lo de, nuoi lo khung 3 ngay, nuoi lo bach thu, nuoi lo song thu, nuoi dan de 36 so, nuoi dan de 20 so, nuoi lo kep, nuoi lo khung 2 ngay, nuoi lo khung 5 ngay, soi cau chinh xac, soi cau mien bac.